Eiropas rabīnu konferences tikšanās Rīgā

Rīgā no 29. aprīļa līdz 2. maijam notika Eiropas rabīnu konferences (CER) Pastāvīgās komitejas tikšanās, kurā piedalījās vairāk par 80 cilvēkiem, tajā skaitā 30 Eiropas valstu galvenie rabīni. CER izvēlējās Rīgu par savas ikgadējās tikšanās vietu, godinot Latvijas valsts simtgadi un atzīmējot Latvijas ebreju kopienas atjaunošanas 30. gadadienu.
Eiropas rabīnu konference ir dibināta 1956. gadā un ir vadošā ebreju reliģisko līderu institūcija Eiropā, kas apvieno vairāk par 700 rabīniem.
Rīgā tikšanās dalībnieki apsprieda Eiropai aktuālas tēmas par reliģijas brīvību un jūdaisma tradīciju praktizēšanu, kā arī ebreju kopienas kultūras, izglītības un tradīciju saglabāšanas un attīstības jautājumus.
CER delegācija tikās ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni un ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču. Prezidentam tika pasniegta Atzinības balva par reliģiskās brīvības nodrošināšanu un ebreju kopienas atbalstu Latvijā.
Svinīgās vakariņās, kas notika Rīgas Ebreju kopienas namā, piedalījās Saeimas, Eiropas Parlamenta un Rīgas domes deputāti, ārvalstu vēstnieki, Ārlietu ministrijas pārstāvji un kristīgo konfesiju vadītāji.

Foto: Eli Itkin