Aizbildniecības komiteja

Latvijas Ebreju kopienu padomes paspārnē esošā Aizbildniecības komiteja tika izveidota 2002. gadā, lai varētu īstenot dažādus projektus, kuri ir vērsti uz palīdzību maznodrošinātiem ebreju kopienas locekļiem, izglītības un kultūras programmu attīstīšanu un Holokausta upuru piemiņas iemūžināšanu.

Latvijas Ebreju kopienu padomes Aizbildniecības komitejā ir iekļauti 38 cilvēki, kuri pastāvīgi finansiāli atbalsta ebreju kopienas iniciatīvas.

Gadu gaitā Komitejai ir izdevies realizēt daudzus kopienai nozīmīgus projektus, tostarp izremontēt kapliču ebreju kapsētā, atjaunot sinagogu, izremontēt un tehniski aprīkot jauno ebreju skolas ēku. Viens no nesenajiem veiksmīgajiem projektiem ir visu pierakstu, kas saistīti ar apbedījumiem Jaunajos ebreju kapos Šmerlī, sistematizēšana un digitalizācija. Projekta rezultātā tika izveidota kapsētas tīmekļa vietne www.smerli.lv.

Latvijas Ebreju kopienu padomes Aizbildniecības komitejas priekšsēdētājs ir Vitālijs Gotlībs.

Aizbildniecības komitejas Prezidijs: Arkādijs Suharenko, Benjamins Kajems, Igors Rapoports, Iļja Gerčikovs, Aleksandrs Milovs.

Aizbildniecības komitejas izpilddirektors — Jurijs Geļfgats.

Kā kļūt par Aizbildniecības komitejas locekli

Par komitejas locekli var kļūt jebkurš ebreju kopienas loceklis, kas ir saņēmis divus ieteikumus no pašreizējiem Aizbildniecības komitejas locekļiem un ir gatavs veikt ikmēneša ziedojumu. Vēršam jūsu uzmanību, ka organizācijai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss un ziedojuma summai ienākuma nodoklis tiks samazināts par 85 %.

 

Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam vērsties pie izpilddirektora Jurija Geļfgata.

 

Kontakti:

Jurijs Geļfgats

tālr.:  29502314

e-pasts: gelfgat@sal.lv