27. janvārī plkst. 12.00 Biķernieku memoriālā Rīgā notiks piemiņas brīdis, atzīmējot Starptautisko Holokausta upuru piemiņas dienu.
Ceremonijas laikā Latvijas lielāko reliģisko konfesiju garīdznieki noturēs aizlūgumus, kopā pieminot dažādu ticību cilvēkus, kuri bija noslepkavoti nacistiskās okupācijas laikā Biķernieku mežā.
Biķernieku mežā atrodas lielākie nacisma upuru masu kapi Latvijā. No 1941. līdz 1944. gadam šeit tika nogalināti 35 000 cilvēki, tajā skaitā 20 000 ebreji no Latvijas, Austrijas, Vācijas un Čehijas, 5 000 nacistiskā režīma pretinieki un 10 000 padomju karagūstekņi.