AEK vadības delegācija divu dienu ilgā vizītē uz Latvijas galvaspilsētu tikās ar Latvijas premjerministru Māri Kučinski un citām amatpersonām.

Šī AEK vizīte Latvijā notika uzreiz pēc tā, kad tika atklāta jaunākā starptautiskās aizstāvības organizācijas filiāle Eiropā – Centrāleiropas AEK pārstāvniecība. Filiāli atklāja svinīgā pasākumā Varšavā, un to apmeklēja vairāk kā 500 amatpersonas, diplomāti, mediju pārstāvji un AEK vadītāji no ASV un Eiropas.

Latvija ir viena no septiņām reģiona valstīm, kas iesaistītas Centrāleiropas AEK pārstāvniecības darbībā. Pārējās valstis ir Polija, Čehijas Republika, Igaunija, Ungārija, Lietuva un Slovākija. Pēc vairākām augsta līmeņa sanāksmēm Polijā, kur atrodas pārstāvniecība, ko vadīs Agneška Markevica, AEK delegācija devās uz pārējām reģiona valstīm.

“Centrāleiropas AEK pārstāvniecība ļauj mums kritiskā pasaules notikumu brīdī palielināt savas saistības ar Latviju un citām reģiona valstīm,” apgalvo AEK vadītājs Deivids Harriss, kurš vadīja AEK delegāciju 30 biedru sastāvā. “Šī ir ebrejiem būtiska zona, un, protams, arī Amerikas Savienotajām Valstīm un Izraēlai. Premjerministrs apgalvoja, ka “Latvijas attiecības ar Izraēlu ir lieliskas, varētu pat teikt, ka izcilas”.”

“Lielā mērā latviešiem un ebrejiem vajadzētu vienam otru instinktīvi saprast,” norādīja Harriss. “Mums ir tā pati ievainojamības sajūta un tas pats nezūdošais lepnums par mūsu izturību. Kamēr citi neatzina Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu un pievienošanu NATO, AEK to atbalstīja. Tā bija mūsu draudzības un uzticības izpausme. Var tikai iedomāties kāds būtu bijis visu trīs Baltijas valstu liktenis, ja tās nebūtu NATO dalībvalstis.”

Papildus tikšanās reizei ar premjerministru Kučinski, Rīgas vizītes laikā AEK delegācija tikās arī ar Latvijas Saeimas spīkeri Ināru Mūrnieci, aizsardzības ministru Raimondu Bergmani, Ārlietu ministrijas valsts sekretāru Andreju Pildegoviču un Izraēlas vēstnieci Lironu Bar-Sade.

Turklāt uz brīfingu un svinīgajām pusdienām grupu savā rezidencē pieņēma ASV vēstniece Nensija Petita.

Delegācijai vizītes laikā pievienojās Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes vadītāji, ar kuriem AEK ir uzturējis ilgstošu un ļoti veiksmīgu sadarbību.

Deividu Harrisu uzņēma arī Latvijas Ārlietu ministrija, lai uzrunātu diplomātus un Latvijas Universitātes fakultāti un studentus. Iepazīstinot publiku ar Harrisu, kādreizējais Latvijas prezidents Valdis Zatlers minēja, ka viņš ir “sens draugs”.

Vizītes laikā svarīgāko apspriesto tematu vidū bija: (a) Latvijas – ASV attiecības jaunajā politikas ērā; (b) Latvijas – Izraēlas attiecības; (c) ebreju reliģisko un sabiedrisko īpašumu restitūcija; (d) notikumi Eiropas Savienībā, tai skaitā Apvienotās Karalistes uzsāktā izstāšanās no Eiropas Savienības 29. martā; un (e) draudi nacionālai un reģionālai drošībai no austrumu puses, kas Latvijai ir viena no galvenajām tēmām.

AEK strādā kopā ar Latvijas diplomātiem ASV un Eiropā, un katru gadu tiekas ar Latvijas amatpersonām ANO Ģenerālās Asamblejas ietvaros. Pēdējā AEK vizīte Rīgā bija 2016. gada janvārī.

1991. Gada augustā AEK kļuva par vienīgo ievērojamo ebreju organizāciju pasaulē, kas ierosināja, lai Amerika atbalstītu Igaunijas, Latvijas un Lietuvas neatkarības atjaunošanu. Pēc divām nedēļām prezidents Bušs spēra šo vēsturisko soli.

Turklāt – kas arī ir unikāli ebreju pasaulē – AEK vēlāk palīdzēja paplašināt NATO un iekļaut arī Baltijas reģionu, un tajā pašā 2004. gadā sagaidīja šo valstu pievienošanos ES.