Amerikas ebreju pusaudzes Saša Majer un Emma Fridman ir ziedojušas Š. Dubnova Rīgas ebreju vidusskolai 1000 eiro. Tādējādi meitenes vēlas atbalstīt savus Latvijas ebreju vienaudžus un viņu tiesības būt ebrejiem.

Reiz Rīgā dzīvoja Kotlečkovu ģimene, kura 1979. gadā emigrēja uz ASV. Toreiz Karinai Kotlečkovai (tagad Majer), kura mācījās Rīgas 40. vidusskolā un Jāzepa Mediņa mūzikas skolā, bija 13 gadu. Karinas vecmāmiņa un vectētiņš pat padomju laikos centās ievērot ebreju tradīcijas, un meitenei uz visiem laikiem ir palicis atmiņā tas, kā viņi apmeklēja Peitav Šul sinagogu, kur nevarēja ieiet pa galvenajām durvīm, un cik sarežģīti toreiz bija “būt ebrejam”.

Pēc ierašanās ASV Karina bija pārsteigta par reliģisko brīvību, iespēju brīvi dziedāt ebreju svētku dziesmas, iedegt sveces, atklāti apmeklēt sinagogu un iegūt ebreju izglītību. Arī Karina sev izvēlējās šādu dzīvesveidu.

Pēc daudziem gadiem Karina bērnības atmiņas pastāstīja savam vīram Dāvidam un bērniem Ari un Aleksandrai (Sašai). Šī gada jūnijā Sašai bija batmicvas svētki. Savā svinīgajā uzrunā viņa runāja par netaisnību un vajāšanām, kādām ir tikusi pakļauta ebreju tauta. Viņa nespēja iedomāties, ka vēl nesen viņas vecāku zemē un daudzās citās valstīs ebreji nevarēja brīvi apmeklēt sinagogas un ievērot baušļus. Meitene ir pateicīga par brīvību un drošību, ko viņa kā ebrejiete šodien izjūt savā valstī un Hewlett–East Rockaway Jewish Centre skolā, kur viņai ir ieaudzinātas mūsdienu vērtības. Viņa tic, ka ebreju izglītībai un ticības brīvībai ir jābūt pieejamai ikvienam. Sašas teiktais iedvesmoja viņas draudzeni Emmu Fridman, un arī viņa izlēma ziedot. Lai atbalstītu Latvijas ebreju bērnus — iespēju mācīties ebreju skolā un viņu tiesības “būt ebrejiem” , meitenes nolēma ziedot Š. Dubnova Rīgas ebreju vidusskolai.

Rīgas ebreju kopienas un Š. Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas pārstāvji ir aizkustināti par šo rīcību un ļoti pateicīgi Sašai un Emmai.