Cienījamie draugi!

Apsveicu jūs Jaunajā gadā! Senajā ebreju kalendārā tas ir jau 5780. gads.

Saskaņā ar senu tradīciju svētku dienās viens otram vēlam saldu jauno gadu, šajos vārdos ietverot labākos miera un labestības vēlējumus. Katra Roš Hašana laikā Visaugstākajam lūdzam arī nākamajā gadā ierakstīt mūs Dzīvības grāmatā, vienlaikus domājot par pagātni, vērtējot savu rīcību un darbus, lūdzot piedošanu par tīši vai netīši nodarītajām pārestībām, vēršot skatu uz priekšu – nākotnē.

Pagājušo gadu visi atcerēsimies saistībā ar skaistu jubileju – nesen Šimona Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola svinēja 30. dzimšanas dienu. Skolas vēsturē kā rasas lāsē atspoguļojas Latvijas ebreju kopienas atdzimšanas vēsture. Šobrīd tā ir mūsdienīga un ļoti prestiža, autoritāti ieguvusi mācību iestāde. Katru gadu skolā mācības sāk aizvien vairāk pirmklasnieku, un tās skolēni gūst aizvien lielākus panākumus. Skolā ir izcils pedagogu kolektīvs, brīnišķīga direktore, kura strādā ciešā kontaktā ar kopienas vadību un allaž saņem tās atbalstu.

Protams, visi kopienas labklājības jautājumi vēl nav atrisināti, visi plāni nav pilnībā īstenoti – šajās dienās ir vērts padomāt arī par to. Un apdomāt, kādu palīdzību saviem tuvākajiem var sniegt ikviens no mums. Mums līdzās joprojām ir daudz cilvēku, kam trūkst atbalsta un gādības, un gribu vēlreiz jūs visus lūgt nebūt vienaldzīgiem pret tuvākā bēdām un problēmām.

Tradicionāli šajās svētku dienās visus kopienas locekļus aicinu jaunajā gadā ciešāk sadarboties un vairāk cienīt citam citu. Būsim gādīgi un dāsni!

Gribu īpaši pateikties mūsu draugiem – gan Latvijā, gan visā pasaulē – par uzmanību, atbalstu un rūpēm, kas mums ir tik ļoti svarīgas. Pieņemiet mūsu sirsnīgākos pateicības vārdus!

Dārgie draugi! Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes vārdā apsveicu jūs un jūsu ģimenes Roš Hašanā!

Lai jaunais gads mums visiem nes jaunus panākumus! Lai tas ir mierīgs un labs! Lai jūsu namā vienmēr valda savstarpēja sapratne! Lai jūsu tuvinieki ir veseli!

Vēlu jums labklājību, laimi, mieru un mīlestību!

Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes priekšsēdētājs Arkādijs Suharenko