Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome saņēma informāciju no Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas par to, ka lēmums par kriminālprocesa pret Herbertu Cukuru izbeigšanu ir atcelts.

Pavasarī mēs kopā ar kopā ar vairākiem cietušajiem vērsāmies Ģenerālprokuratūrā ar lūgumu atjaunot kriminālprocesu pret Herbertu Cukuru, ņemot vērā lēmuma par kriminālprocesa izbeigšanu nepamatotību un jaunatklātus faktus.

Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas virsprokurors Modris Adlers ir izskatījis šo iesniegumu un nonācis pie secinājuma, ka lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu bija pieņemts priekšlaicīgi, neizsmeļot visas iespējas pārbaudīt iegūtos pierādījumus. Tagad lietas izmeklēšana ir uzdota citam Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokuroram.

Esam pārliecināti, ka šīs solis ir ļoti svarīgs, lai Cukura darbībām Otrā pasaules kara laikā būtu dots atbilstošs juridisks vērtējums.