Ebreju kapsētā Krāslavas novada Dagdā 1. jūlijā notika talka, kuras iniciators bija Dagdas Tūrisma informācijas punkta kolektīvs.

Neskatoties uz laikapstākļiem, talcinieki paveica lielu darbu – kapu teritorijā tika nopļauta zāle un savākti gruži, bet daļa kapavietu, kuras bija aizaugušas ar zāli un sūnām, tika sakoptas un atguva cienīgu izskatu.

Latvijas ebreju kopiena izsaka pateicību visiem par atsaucību un labi paveikto darbu! Īpašs paldies Dagdas Tūrisma informācijas punkta vadītājai Sintijai Maļkevičai, talkas vadītājai Aijai Šēferei, Dagdas PI “Pilsētsaimniecība’” vadītājamAldim Beitānam, Raitim Locam, Jolantai Vrubļevskai un Silvijai Maļkevičai.

1897.gadā 68% no visiem Dagdas iedzīvotājiem bija ebreji. Kapsēta izveidota XIX gs. Sākumā, bet trīs sinagogas ēkas, kas saglabājušās līdz mūsdienām, uzceltas 1897. gadā. 1935. gadā Dagdā dzīvoja 589 ebreji. 1941. gada 25. jūlijā daļa Dagdas ebreju tika aizdzīta uz Daugavpils geto, bet pārējos 1941. gada 1. augustā nošāva ebreju kapsētā.

4. jūlijā, Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienā, Dagdas pilsētas un pagastu apvienības vadītājs Edgars Tjarve un pilsētas iedzīvotāji nolika ziedus pie kapsētā uzstādīta pieminekļa nogalinātajiem ebrejiem.

05.07.2023