Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonds, kas ir dibināts ar Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes kopsapulces lēmumu, oficiāli uzsāka savu darbību. Tuvākajā laikā Fonds plāno pārņemt Latvijas ebreju draudžu un kopienu padomes īpašuma objektus, kurus kopiena ir saņēmusi pirmā restitūcijas posma procesā.

Š.g. 25. jūlijā Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonds, kas maija beigās reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (LV40008252290), atvēra kontu. Turklāt, Fonds tika iereģistrēts LR PVN maksātāju reģistrā.

Š.g. septembra sākumā tiks pabeigta galvenā Fonda pārvaldes orgāna – Padomes, izveide, kurā ietilps divpadsmit locekļi: seši latviešu ebreju organizāciju pārstāvji, pieci starptautisko ebreju organizāciju pārstāvji un viens novērotājs – Latvijas Republikas valsts institūcijas pārstāvis.

Šobrīd Fonds ir saņēmis apstiprinājumu par piecu starptautisko ebreju organizāciju piedalīšanos – American Jewish Committee (ASV), Joint Distribution Comittee (ASV), World Jewish Restitution Organization (ASV), Association of Latvian and Estonian Jews in Israel (Izraēla) и European Jewish Council (Eiropas valstis).

Tuvākajā laikā Fonds plāno pārņemt Latvijas ebreju draudžu un kopienu padomes īpašuma objektus, kurus kopiena ir saņēmusi pirmā restitūcijas posma procesā. Jau tika ziņots, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas 2016. gada 25. februārī pieņemtajiem likumiem, pirmajā restitūcijas posmā Latvijas ebreju draudžu un kopienu padomei tika nodoti pieci nekustama īpašuma objekti, kuri līdz Otrajam pasaules karam bija ebreju sabiedrisko un reliģisko organizāciju īpašumā: trīs ēkas Rīgā — kādreizējās ebreju arodskolas ēka Abrenes ielā 2, kādreizējās ebreju reliģiskās skolas ēka Ernesta Birznieka-Upīša ielā 12 un kādreizējās ebreju slimnīcas “Linas Hacedek” ēka Ludzas ielā 25, kā arī kādreizējo sinagogu ēkas Jūrmalā, Kļavu ielā 13 un Kandavā, Lielajā ielā 31. Saeimas pieņemtajos likumos ir noteikts, ka nekustamie īpašumi tiek nodoti Latvijas ebreju kopienai bez atlīdzības, lai Latvijas ebreju draudzēm un biedrībām mazinātu vēsturiskās netaisnības sekas, kas radušās nacistiskā totalitārā režīma īstenotā holokausta un komunistiskā totalitārā režīma darbības rezultātā Latvijas Republikas teritorijā.

Savukārt, 2017. gada beigās Fonds plāno uzsākt pieņemt iesniegumus no personām, kuras ir ieinteresētas līdzekļu saņemšanā, kurus Fonds sadalīs saskaņā ar Statūtiem. Iesniegumi tiks pieņemti no jebkurām organizācijām, kuru mērķi sakrīt ar Fonda Statūtos noteiktajiem mērķiem.

Atgādināsim, ka saskaņā ar Statūtiem, Fonda mērķi ir:

  1. Restitūcijas procesā saņemtā nekustamā īpašuma apsaimniekošana.
  2. Restitūcijas procesā saņemto naudas līdzekļu, kā arī saņemto ziedojumu pārvaldīšana.
  3. Latvijas ebreju kopienas attīstības veicināšana, sniedzot atbalstu reliģisko, izglītības, kultūras, zinātnes, labdarības, veselības aprūpes, sporta un citu ebreju kopienas organizāciju darbībai un projektiem.
  4. Materiālās palīdzības sniegšana holokaustu pārdzīvojušajiem cilvēkiem un holokausta upuru piemiņas iemūžināšana.
  5. Latvijas sabiedrības integrācijas, vienotības un pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšana.