Ir beidzies Sukots – ebreju rudens svētku kulminācija. Gan mazie, gan pieaugušie kopienas locekļi sanāca sukā (būdiņā), lai izpildītu bausli par četriem augu veidiem, klausītos stāstus par ebreju tradīcijām, baudītu svētku cienastu, priecātos un līksmotu. Paskatieties, kā Sukota svētkus svinēja Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolā, bērnudārzā “Motek”, sociālajā centrā “Hesed” un еbreju kopienas centrā JCC Rīga.

19.10.2022