Pilna zāle smaidīgu skatītāju, talantu koncerts, diplomu pasniegšana, labāko skolēnu apbalvošana, skanīgas dziesmas un ugunīgas dejas, dzeja, apsveikumi un novēlējumi- tas viss mācību gada noslēguma koncertā Latvijas Ebreju Kopienas namā Skolas ielā.

 

01.06.2022.