Latvijas ebreju kopiena sirsnīgi sveic Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centra direktora vietnieci Karīnu Barkani-Vincāni ar vēstures doktores grāda iegūšanu, aizstāvot disertāciju “Ebreju reliģiskā dzīve Latvijas PSR (1944-1989)”.

Karīnas pētījums ir milzīgs ieguldījums Latvijas ebreju vēstures izpētē, tajā prasmīgi ir savienoti dažāda rakstura avoti, izskatot pirms tam mazāk zināmus faktus. Vēlam Karīnai ražīgu un aktīvu turpmāko darbu!