10. starptautiskā konference
EBREJI MAINĪGAJĀ PASAULĒ
Konference ir veltīta Latvijas valsts simtgadei
un ebreju ieguldījumam valsts dibināšanā un attīstībā

2017. gada 26.-28. aprīlis, Rīga
Rīgas Ebreju kopienas nams, Skolas iela 6

Organizētāji:
• Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome
• Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centrs
• Muzejs “Ebreji Latvijā”

Konferences līdzpriekšsēdētāji:
Prof. Hermans Branovers (Izraēla) un prof. Ruvins Ferbers (Latvija)

Finansiālais atbalsts:
• Latvijas Kultūras ministrija
• Valsts Kultūrkapitāla fonds
• Fridriha Eberta fonds Latvijā
• Arlene Bēre (Lielbritānija)
• Henrijs Blumbergs (Kanāda)
• Amerikas ebreju apvienotā sadales komiteja – JDC
• Fonds “Piemiņa, atbildība un nākotne” – EVZ (Vācija)

Konferences programma

Trešdiena, 26. aprīlis

10:30 – 13:00

1. sesija. Latvijas ebreju likteņu daudzveidība: vēsture, politika, kultūra

Jehuda Bitti (Izraēla) Ebreju Rīgas izglītības pionieris: Reubens Josefs Vunderbars

Ineta Kulša (Latvija) Zalmans Jakubs – vēstures glabātājs

Leo Dribins (Latvija) Grigorija Smirina ieguldījums Latvijas ebreju historiogrāfijā

Ļudmila Zapļetņuka (Latvija) Ārsts, pedagogs un pašvaldības darbinieks – Jefims Grodzinskis un viņa liktenis

Leonīds Tjoruškins (Krievija) Matemātiķa Īzaka Rabinoviča frontes sarakste un biogrāfijas lappuses

Mārtiņš Vesperis (Latvija) Ārsta Morduha Veinreiha (1891-1972) un Makša Zika (1904-1986) darbība Liepājā pirms un pēc Otrā pasaules kara

13:00 – 14:00 Pārtraukums

14:00 – 16:00

2. sesija. Latvijas ebreju likteņu daudzveidība: starptautiskais konteksts

Serafims Seppala (Somija) Ortodoksālās dialektikas pretstati: rabīns Kuks no Grīvas

Vadims Stecjuks (Ukraina) Josifs Endriks: latviešu ebreja liktenis Ukrainas armijā

Karina Simonsone (Lietuva) Varas, dominances un Rietumu kultūras kanona jautājumi Dienvidāfrikas fotogrāfa Eli Veinberga darbos

Ivars Brods (ASV) Ievērojami Latvijas ebreji ASV: dažas pusaizmirstas biogrāfijas

Henrijs Blumbergs (Kanāda) Josefa H. Hiršhorna emigrācija no Mītavas uz ASV: izcilā mākslas mecenāta tapšana

16:00 – 17:00 Pārtraukums

17:00 – 20:00. Konferences oficiālā atklāšana

• Uzrunas

• Skolēnu eseju konkursa „Daudzveidīgā Latvija: ebreju kopiena Latvijas vēsturē un mūsdienās” laureātu godināšana

• Plenārreferāts:

Iļja Ļenskis (Latvija) Ebreju loma Latvijas vēsturē: no baltiem plankumiem līdz goda plāksnei

Pārtraukums

Aivars Stranga (Latvija) Latvijas ebreji 1939.-1940. gadā: vēstures nezināmās lapaspuses

Marģers Vestermanis (Latvija) No ebreju glābšanas vēstures nacistu okupētajā Latvijā (1941-1945). Glābēju motivācija

Svetlana Pahomova (Krievija) Pārkāpušais slieksni: Herca Franka kinematogrāfija

 

Ceturtdiena, 27. aprīlis

10:00 – 11:40

3. sesija. Ebreji Latvijas Republikā (1918-1940)

 

Sergejs Tihomirovs (Latvija) * Ebreja tēls L. Koroļa-Puraševiča tekstos: pēc avīzes “Zavtra” publikāciju materiāliem

Anastasija Smirnova (Latvija) * Ebreju sieviešu organizācijas Latvijā 1920.-1930. gados

Dāvids Gurēvičs (Latvija) * Latvijas Satversmes sapulces ebreju deputātu darbība preses spogulī

Theis Klaubergs (Latvija/Vācija) Pauls Mincs: jurists un valstsvīrs

 

11:40 – 12:10 Kafijas pauze

12:10 – 13:50

4. sesija. Ebreji Latgalē: sociālā antropoloģija un mutvārdu vēsture

 

Josifs Ročko (Latvija) Ebreju pauninieki Latgalē 19.gs. beigās – 20.gs. sākumā

Marija Vjatčina (Krievija/Igaunija) * Jēdziena “belije židi” (“baltie žīdi”) lietošana Latgalē: variācijas un interpretācijas

Svetlana Amosova (Krievija) Ebreju svētku īpatnības Latgalē

Valda Čakša (Latvija) Atmiņas par ebrejiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas vēstures studentu intervijās

 

13:50 – 15:00 Pārtraukums

15:00 – 16:40

5. sesija. Ebreji Latgalē: kultūras mantojuma saglabāšana

 

Milāna Bule (Latvija) Ludzas Lielās sinagogas ekspozīcija: attīstība un perspektīvas

Ronita Kiršnere (Latvija) * Ludzas sinagoga kā sociokulturāls fenomens

Marina Sokolova (Latvija) Rēzeknes Zaļā sinagoga kā tūrisma un kultūras objekts

Kaspars Strods (Latvija) * Ebreju kultūrobjekti Varakļānos

 

16:40 – 17:30 Jaunāko izdevumu par Latvijas ebreju vēsturi prezentācija

 

17:30 – 19:00 Dokumentālās filmas “Degošais” (2016) demonstrēšana.

Filmu prezentēs producents Kaspars Rolšteins

 

Piektdiena, 28. aprīlis

10:00 – 11:30

6. sesija. Ebreju kopienas Latvijā: reģionālā perspektīva

Irina Kurčanova (Latvija), Mārtiņš Vesperis (Latvija) Pāvilostas ebreju kopiena: no pirmajiem tirgotājiem līdz tās uzplaukumam

Ingrīda Zīriņa (Latvija) Zudušo meklējot: pētniecības materiāli par ebreju kopienas vēsturi Valmieras muzejā

Krista Evelīna Liepiņa (Latvija) * Ebreji Rūjienā no 20. gadsimta sākuma līdz 1941. gadam

Olga Gogina-Miroļubova (Latvija) Grobiņa – “Musar” izglītības centrs

 

11:30 – 12.00 Kafijas pauze

12:00 – 14:00

7. sesija. Latvijas ebreji: laikmetīgā vēsture

 

Karīna Barkane (Latvija) Sinagogu saglabāšanas problēmas Latvijā pēc Otrā pasaules kara

Olga Miheloviča (Latvija) Disidentisms un ebreju kustība Latvijas PSR (1970.-1980. gadi)

Vlads Šuļmans (Latvija) Latvijas Konservatorijas profesors Makss Goldins, Ļudmila Pismennaja un Mendelis Bašs. Radošais un pedagoģiskais ceļš

Jeļizaveta Jakimova (Krievija) Latvijas un Izraēlas diplomātisko attiecību vēsture

Elīna Vasiļjeva (Latvija) Ebreju teksts mūsdienu latviešu literatūrā

 

Konferences noslēgums. Kopsavilkums.

 

* Ar zvaigznīti atzīmēti jauno pētnieku sekcijas dalībnieki.