Pirms 15 gadiem, 2003. gada 16. martā ebreju organizācijas apvienojās Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomē, lai īstenotu kopīgus mērķus – ebreju sabiedriskās, reliģiskās un kopienas dzīves attīstība, izglītības un kultūras projektu atbalsts, centralizētas palīdzības sniegšana maznodrošinātajiem cilvēkiem, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, īpašuma, kas līdz 1940.gadam piederēja Latvijas ebreju organizācijām, atgūšana, sabiedrības integrācijas un pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana.

Latvijas ebreju draudžu un kopienu padome pārstāv vairāk par 30 ebreju organizāciju no 9 pilsētām, kas apvieno ap 8000 Latvijas ebreju. Padomes priekšsēdētājs ir Arkādijs Suharenko.

 

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis muzejā “Ebreji Latvijā” 04.07.2016. Foto: I. Beluzova