21. jūlijā notika Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes kopsapulce. Rīgas, Daugavpils, Jūrmalas, Liepājas, Ventspils, Rēzeknes, Jēkabpils un Ludzas ebreju kopienu un organizāciju vadītāji apsprieda Latvijas ebreju kopienas darbību pēdējā laikā un nākotnes plānus.

Prioritārās jomas bija un paliek sociālā palīdzība vecāka gadagājuma cilvēkiem un maznodrošinātiem kopienas biedriem, atbalsts ebreju izglītībai, Latvijas ebreju kultūras mantojuma un Holokausta piemiņas saglabāšana, kultūras un izglītības programmu īstenošana dažāda vecuma un interešu cilvēkiem, kā arī ebreju īpašumu restitūcija.

Kopsapulces dalībnieki pārrunāja visu Latvijas ebreju kopienu un organizāciju efektīvas sadarbības nozīmi, kā arī nepieciešamību attīstīt reģionālās kopienas, lai ebreju dzīve būtu pilnvērtīga arī pilsētās ar nelielu ebreju iedzīvotāju skaitu.

Kopsapulce atbalstīja lēmumu izveidot Fondu nākamajām paaudzēm, lai nodrošinātu ebreju kopienas finansiālo stabilitāti un neatkarību. Fonda dibinātāji būs Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome, JDC-Joint un Arkādijs Suharenko, viņiem varēs pievienoties juridiskas un fiziskas personas, kuras atbalsta fonda mērķus un tā darbību.

Kopsapulcē tika ievēlēta Padomes valde deviņu cilvēku sastāvā:
priekšsēdētājs – Arkādijs Suharenko,
priekšsēdētāja vietnieki – Benjamins Kajems, Dmitrijs Krupņikovs (Rīgas Ebreju kopiena), Davids Kagans (Rīgas ebreju reliģiskā draudze), Raja Legkodimova (Jēkabpils ebreju kopiena),
valdes locekļi – Vitālijs Gotlibs (Aizbildniecības komitejas priekšsēdētājs), Anna Petrova (Liepājas ebreju draudze), Riva Urjutova (Daugavpils ebreju kopiena), rabīns Šimons Kutnovskis (Jūrmalas ebreju biedrība).

Pašlaik Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomē ir 13 kopienas un organizācijas no 9 pilsētām:
Rīgas Ebreju kopiena
Rīgas ebreju reliģiskā draudze
“Habad-Ļubavič” draudze
Daugavpils ebreju kopiena
Daugavpils ebreju reliģiskā draudze
Liepājas ebreju draudze
Jūrmalas ebreju biedrība
Jēkabpils ebreju kopiena
Rēzeknes ebreju draudze
Jelgavas ebreju kopiena
Ventspils ebreju biedrība “Hevre Hahomim”
Ludzas ebreju draudze
Biedrība “Goraļ”

Kopā ar vairāk nekā 20 ebreju organizācijām, ar kurām ir izveidojusies cieša sadarbība, Padome pārstāv ap 8000 Latvijas ebrejus.