Holokaustā izdzīvojušo iesnieguma forma

Aicinājums pieteikties atbalstam personām, kas cietušas Holokaustā 

Holokausta cietušo atbalsta saņemšanas iesnieguma PDF forma

Holokausta cietušo atbalsta saņemšanas iesnieguma Word forma 

Holocaust survivors application form

Guidelines for applications for the Aid to Holocaust survivors

Holocaust survivor aid application PDF form 

Holocaust survivor aid application Word form 

Форма заявки пережившим Холокост

Форма заявки для получения помощи пострадавшего в Холокосте PDF форма 

Форма заявки для получения помощи пострадавшего в Холокосте Word форма 

 

Projekti 2024

Aicinājums iesniegt projektu pieteikumus Aicinājums

Projekta ieceres saskaņošanas iesniegums Iecere

Projekta iesnieguma veidlapa Projekta veidlapa

Projekta budžets – Pielikums Nr 1 pie Projekta iesnieguma Projekta budžets

Projekta aktivitāšu, laika un naudas plūsmas grafiks – Pielikums 2 pie Projekta iesnieguma Projekta aktivitātes un grafiks

Kārtība, kādā Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonds pārvalda un izlieto saņemtos Fonda līdzekļus saskaņā ar likumu “Par labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai” Kārtība

Fonda rekvizīti un kontakti / Fund details and contacts