Latvijas ebreju draudžu un kopienu padome nodeva Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fondam īpašumu, ko kopiena saņēma pirmā restitūcijas posma procesā.

2016. gada 1. augustā Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonds pārņēma no Latvijas ebreju draudžu un kopienu padomes (LEDKP) divus objektus Rīgā: kādreizējās ebreju reliģiskās skolas ēka Ernesta Birznieka-Upīša ielā 12 un kādreizējās ebreju slimnīcas “Linas Hacedek” ēka Ludzas ielā 25.

Attiecīgās Fonda tiesības nostiprinātas Zemesgrāmatā.

Bez minētajiem objektiem, Latvijas ebreju draudžu un kopienu padomei jānodod Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fondam vēl trīs nekustama īpašuma objekti, kuri līdz Otrajam pasaules karam bija sabiedrisko un reliģisko ebreju organizāciju īpašumā: kādreizējās ebreju arodskolas ēka Abrenes ielā 2, Rīgā, kā arī kādreizējo sinagogu ēkas Jūrmalā, Kļavu ielā 13 un Kandavā, Lielajā ielā 31. Šie objekti atrodas nodošanas stadijā.

Savukārt, 2017. gada beigās Fonds plāno uzsākt pieņemt iesniegumus no personām, kuras ir ieinteresētas līdzekļu saņemšanā, kurus Fonds sadalīs saskaņā ar Statūtiem. Pieteikumi tiks pieņemti no jebkurām organizācijām, kuru mērķi sakrīt ar mērķiem, noteiktajiem Fonda Statūtos.

Atgādināsim, ka saskaņā ar Statūtiem, Fonda mērķi ir:

  1. Restitūcijas procesā saņemtā nekustamā īpašuma apsaimniekošana.
  2. Restitūcijas procesā saņemto naudas līdzekļu, kā arī saņemto ziedojumu pārvaldīšana.
  3. Latvijas ebreju kopienas attīstības veicināšana, sniedzot atbalstu reliģisko, izglītības, kultūras, zinātnes, labdarības, veselības aprūpes, sporta un citu ebreju kopienas organizāciju darbībai un projektiem.
  4. Materiālās palīdzības sniegšana holokaustu pārdzīvojušajiem cilvēkiem un holokausta upuru piemiņas iemūžināšana.
  5. Latvijas sabiedrības integrācijas, vienotības un pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšana.