+371 67289549
Skolas iela 6, Riga, LV-1010

Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonds

2016. gada 26. maijā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonds, kas ir dibināts ar Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes kopsapulces  lēmumu.

Fonds darbojas visas Latvijas ebreju kopienas interesēs šādu mērķu sasniegšanai:

  1. Restitūcijas procesā saņemtā nekustamā īpašuma apsaimniekošana.
  2. Restitūcijas procesā saņemto naudas līdzekļu un saņemto ziedojumu pārvaldīšana.
  3. Latvijas ebreju kopienas attīstības veicināšana, sniedzot atbalstu reliģisko, izglītības, kultūras, zinātnes, labdarības, veselības aprūpes, sporta un citu ebreju kopienas organizāciju darbībai un projektiem.
  4. Materiālās palīdzības sniegšana holokaustu pārdzīvojušajiem cilvēkiem un holokausta upuru piemiņas iemūžināšana.
  5. Latvijas sabiedrības integrācijas, vienotības un pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšana.

 

Rekvizīti

Nodibinājums “Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonds” (LEKOREF)

Skolas iela 6-1, Rīga, LV-1010

Reģistrācijas numurs LV40008252290

Danske Bank A/S Latvia Branch

Cēsu iela 31/8, Rīga, LV-1012, Latvia

EUR konts LV10MARA2041000034508

USD konts LV80MARA2041000034509

SWIFT MARALV22

[email protected]