1013642415
Ar dziļām skumjām paziņojam, ka pēc smagas slimības ir miris vēstures zinātņu doktors, daudzgadējs ebreju vēstures izdevumu redaktors un publikāciju autors Grigorijs Smirins (dzimis 1955. gadā)

Latvijas Ebreju kopiena Grigorija Jefima dēla personā zaudēja lielisku zinātnieku un speciālistu grāmatu izdošanas sfērā.
Izsakām dziļu līdzjūtību mirušā tuviniekiem un draugiem.

Bēres notiks 22. janvārī 14.00 Jaunajos ebreju kapos Šmerlī, Lizuma ielā 4, Rīgā.