Šī gada 6. jūnijā ietekmīgais Ņujorkas laikraksts The Wall Street Journal publicēja kopīgo Eiropas un Amerikas pilsētu mēru ziņojumu pret antisemītismu. Dokumentu parakstīja 188 Eiropas pilsētu mēru (tostarp Londonas, Parīzes un Vīnes mēri), kā arī 369 Amerikas pilsētu mēri (tostarp Ņujorkas un Bostonas mēri). Pilsētu vadītāji ir nosodīja pret ebrejiem vērstu naidu visās tā izpausmēs un atzina nepieciešamību nosodīt augošos antisemītisma draudus.

Starp parakstītājiem bija arī Rīgas mērs Nils Ušakovs. Pateicamies mēram par iesaisti vienlīdzības jautājumos un vēlmi cīnīties ar jebkādām antisemītisma izpausmēm!

Zemāk publicējam ziņojuma tekstu:

ASV UN EIROPAS PILSĒTU MĒRI APVIENOJAS CĪŅĀ PRET ANTISEMĪTISMU

Kā ASV un Eiropas līderi ir atzinuši, antisemītisms turpina pieaugt. Atbildot uz šo paziņojumu, Amerikas ebreju komiteja (AJC) vērsās pie Eiropas un ASV pilsētu mēriem, mudinot viņus publiski nosodīt un veikt konkrētas darbības pret šo patoloģiju. Šie 188 Eiropas pilsētu mēri no 31 valsts, pārstāvot 67 miljonus cilvēku, un 319 ASV mēri un municipālie līderi no 50 štatiem un Kolumbijas Apgabala, pārstāvot vairāk nekā 82 miljonus cilvēku, ir parakstījuši ziņojumu „Pilsētu mēri saliedēti cīņā pret antisemītismu”.

“Antisemītisms ir pretrunā ar fundamentālām demokrātijas vērtībām,”

vēsta ziņojums „ Pilsētu mēri saliedēti cīņā pret antisemītismu”.

“Kā mēriem un municipalitāšu vadītājiem  mums ir liela atbildība nosodīt augošos antisemītisma draudus.” Ziņojums apliecina, ka:

“Mēs, zemāk parakstījušies,

  • Nosodām pret ebrejiem vērstu naidu visās tā izpausmēs;
  • Noraidām priekšstatu, ka antisemītiskas darbības, neskatoties uz to, ka dažreiz veiktas politisku iemeslu dēļ, var kādreiz tikt pamatotas vai attaisnotas ar kāda indivīda viedokli par Izraēlas darbībām vai šīs valsts pastāvēšanu;
  • Apliecinām, ka aizspriedumi pret ebrejiem vai citiem, balstoties uz atšķirībām reliģiskajā pārliecībā, ir pretrunā ar mūsu pamatvērtībām;
  • Atbalstām valdību centienus izskaust antisemītismu un ekstrēmistu ideoloģijas veicināšanu un vervēšanu; un atbalstām paplašinātas izglītības programmas, ietverot holokausta programmas, kas veicina sapratni par to, kas ir  neiecietība un diskriminācija;
  • Apzināmies vienmēr pastāvošo vajadzību būt modriem attiecībā uz centieniem novērst un ziņot par antisemītiskām darbībām, un citiem naidīgiem noziegumiem;
  • Ticam, ka kopienas, kas sekmē savstarpējo sapratni, un cieņu starp visiem tās iedzīvotājiem, ir būtiskas efektīvai vadībai un demokrātiska dzīves veida pastāvēšanai.”

Oriģināls