Latvijas ebreju kopiena resitūcijas fonds saskaņā ar likuma “Par labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai” prasībām publicē Pārskatu par valsts budžetā piešķirtā finansējuma izlietojumu 2023.gadā un revidenta atzinumu par līdzekļu izlietojuma atbilstību minētā likuma prasībām.

 

 

 

12.04.2024