Atzīmējot Starptautisko Holokausta upuru piemiņas dienu Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome

aicina piedalīties 26. janvārī plkst. 12.00 piemiņas brīdī Biķernieku memoriālā. Ceremonijas laikā aizlūgumus noturēs Latvijas lielāko reliģisko konfesiju garīdznieki.

Autobuss 11.15 no Skolas ielas 6.

Biķernieku mežā atrodas lielākie nacisma upuru masu kapi Latvijā. No 1941. līdz 1944. gadam šeit tika nogalināti 35 000 cilvēki, tajā skaitā  20 000 ebreju no Latvijas, Austrijas, Vācijas un Čehoslovākijas, kā arī nacistiskā režīma pretinieki un padomju karagūstekņi.