29. novembrī plkst. 10.00.
Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome aicina piedalīties piemiņas brīdī Rumbulā, veltītu Rīgas geto
iznīcināšanas gadadienai.

Autobuss no Skolas 6 plkst. 9.10