Šā gada 25. oktobrī Latvijas Ebreju kopienas restitūcijas fonds iesniedza Ģenerālprokuratūrā sūdzību par interneta portāla www.kompromat.lv īpašnieci SIA “PR SOLUTION LV” saistībā ar melīgu un Fonda un kopienas reputāciju graujošu rakstu publicēšanu.

2017. gada 17. augustā interneta portālā www.kompromat.lv tika publicēts raksts ar nosaukumu “Еврейская община выселила из здания ремесленное училище, чтобы заселить аферистов из Китая”, bet 2017. gada 20. augustā — raksts ar nosaukumu “Фонд реституции еврейской общины Латвии заключил тихую сделку c миллионером Артуром Ересько un литовцами (документ)”. Minētie materiāli satur patiesībai neatbilstošu informāciju, sagroza faktus un grauj Latvijas Ebreju kopienas restitūcijas fonda un Latvijas ebreju kopienas reputāciju.

Interneta portālā publicētajos rakstos ir minēts nekustamais īpašums, kas atrodas Ernesta Birznieka-Upīša ielā 12, Rīgā, kurš atbilstoši likumam “Par nekustamā īpašuma Rīgā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 12 nodošanu” un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumam tika nodots Latvijas Ebreju kopienas restitūcijas fondam. Līdz ar nekustamā īpašuma īpašnieka maiņu, zemesgrāmatā tika veikti attiecīgi ieraksti par nomu, saskaņā ar kuriem telpu vienīgais nomnieks ir SIA Firma “GRATA”. Nomas līgumi ir spēkā līdz 2026. gadam. Atbilstoši likumdošanai Fonds pārņēma īpašumu ar visām iepriekšējām saistībām attiecībā uz nomnieku — SIA Firma “GRATA” — un nav izlicis nomnieku no telpām, kā ir norādīts interneta portāla publikācijās. Kopš 1996. gada SIA Firma “GRATA” rīcībā atradās praktiski visas telpas ēkā Ernesta Birznieka-Upīša ielā 12, Rīgā. Tā kā Fonds nevar savām vajadzībām pilnvērtīgi izmantot brīvās telpas minētajā adresē līdz pat 2026. gadam, 2017. gada jūnijā Fonds ar SIA Firma “GRATA” noslēdza nomas līgumu par visām ēkā Ernesta Birznieka-Upīša ielā 12, Rīgā, esošajām telpām ar nomas termiņa pagarināšanu uz vienu gadu, proti, līdz 2027. gadam. Saskaņā ar jaunā līguma noteikumiem Fonda ieņēmumi no šī nekustamā īpašuma iznomāšanas palielinās divas reizes. Jaunais nomas līgums tika arī attiecīgi reģistrēts zemesgrāmatā, aizstājot iepriekšējo 1996. gadā reģistrēto līgumu. Savu nomnieka tiesību robežās 2017. gada jūlijā SIA Firma “GRATA” un SIA “CS KOMERCSERVISS” noslēdza telpu ēkā Ernesta Birznieka-Upīša ielā 12, Rīgā, apakšnomas līgumu. Apakšnomas līgums ir reģistrēts zemesgrāmatā. Abi nomas līgumi ir noslēgti, ievērojot Latvijas Republikas likumdošanā noteikto kārtību.

Turklāt portāla rakstos tika publicēta melīga informācija par Fonda saistību ar nekustamo īpašumu Vijciema ielā 6, Rīgā. Fonds ne ar SIA Firma “GRATA”, ne Arturu Jeresjko (Артур Ересько) nav noslēdzis nevienu nekustamā īpašuma maiņas darījumu. Vēl vairāk — Fondam nav un nekad nav bijušas nekādas saistības ar minēto nekustamo īpašumu, kas atrodas Čiekurkalnā. Turklāt Fonds nekādā veidā nav atbildīgs par SIA Firma “GRATA” un/vai Artura Jeresjko saimniecisko darbību. Saskaņā ar zemesgrāmatas ierakstiem nekustamā īpašuma Vijciema ielā 6, Rīgā, vienīgais īpašnieks ir SIA Firma “GRATA”.

Latvijas Ebreju kopienas restitūcijas fonds tika dibināts 2016. gadā. Neviena no rakstos minētajām personām — Vladimirs Fogels, Dmitrijs Krupņikovs un Leonīds Kiļs— nav Fonda dibinātāji. Fonda vienīgais dibinātājs ir Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome.

2017. gada 7. septembrī Latvijas Ebreju kopienas restitūcijas fonds vērsās pie interneta portāla www.kompromat.lv īpašnieces SIA “PR SOLUTION LV” ar pretenziju un prasību atsaukt melīgos un Fonda un kopienas reputāciju graujošos materiālus. Tomēr, ņemot vērā, ka nekāda reakcija nesekoja un materiāli joprojām ir publicēti portālā, Fonds vērsās Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrā ar lūgumu uzsākt kriminālprocesu un atzīt Fondu par cietušo.

Pretenzijas interneta portālam kompromat.lv teksts

Iesnieguma Ģenerālprokuratūrai teksts