14. maijā notika Rīgas Ebreju kopienas biedru sapulce, kurā piedalījās 54 delegāti.

Kopienas vadība sniedza ziņojumu par aktivitātēm prioritārajās jomās: sociālais centrs „Hesed”, kopienas centrs „JCC Riga”, muzejs „Ebreji Latvijā”, Holokausta upuru piemiņas saglabāšana, kopienas bērnudārza “Motek”  un Šimona Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas attīstības veicināšana.

Sociālajā centrā „Hesed” pašlaik atbalstu saņem 1765 cilvēki no 20 Latvijas pilsētām. Tie ir nacisma upuri, trūcīgi pensionāri un cilvēki ar invaliditāti, kā arī maznodrošinātas ģimenes ar bērniem. Papildus mājas aprūpei, kas tiek nodrošināta vairāk nekā 600 cilvēkiem, sociālais centrs īsteno socializācijas un veselības uzlabošanas programmas, organizē ebreju svētku svinēšanu, nodarbības, lekcijas un sporta pasākumus. Claims Conference un JDC-Joint ir nozīmīgi labdarības programmu sponsori.

Šī gada maijā savu darbību uzsāka tiešsaistes platforma tolam.jews.lv, kas vienkāršos ziedošanu un padarīs to pieejamāku ikvienam, neatkarīgi no ziedojumu apjoma. Ar platformas palīdzību tiek vākti līdzekļi konkrētu cilvēku vajadzībām, izstāstot viņu stāstus.

Ar katru gadu kopienas centrs „JCC Riga” ieņem arvien nozīmīgāku lomu kopienas biedru dzīvē. Pašlaik JCC ar Joint atbalstu īsteno aptuveni 100 programmas un aktivitātes gadā vairāk nekā 2000 cilvēkiem vecumā no 2 līdz 65 gadiem. Visa gada garumā darbojas bērniem un pusaudžiem paredzēti iknedēļas klubi, savukārt vasarās tiek organizētas nometnes. Darbojas programmas, kas paredzētas jauniešiem, jaunām ģimenēm, kā arī vidējai paaudzei. Katru gadu norisinās seminārs „Mini-Limmud”, tiek atzīmēti ebreju svētki.

Priecīgas ziņas saņemam no bērnudārza “Motek”, kuru apmeklē jau 45 bērni, kā arī no Dubnova ebreju vidusskolas, kurā pašlaik mācās 342 skolēni. Nākamgad plānots veidot 3 pirmās klases, lai uzņemtu visus interesentus.

Muzejam “Ebreji Latvijā” ir stabila vieta pilsētas labāko muzeju vidū. No 2015. līdz 2018. gadam muzeju apmeklēja aptuveni 30 000 cilvēku, tika novadītas 256 ekskursijas, 80 muzeju pedagoģiskās programmas, kā arī notika 50 lekcijas un semināri.

Rīgas Ebreju kopienas namā Skolas ielā 6, kas ir atzīts par kultūras pieminekli, regulāri tiek rīkoti koncerti, radošie vakari, izstādes, izrādes un citi kultūras pasākumi visiem interesentiem, darbojas radošie kolektīvi, notiek dažādi kursi, lekcijas un konferences.

Kopiena paplašinās un attīstās, un tās darbībai ir nepieciešami papildspēki, tādēļ tika pieņemts lēmums paplašināt valdi. Saskaņā ar notikušās balsošanas rezultātiem atkārtoti ievēlēti: kopienas vadītājs – Arkādijs Suharenko un viņa vietnieki – Benjamins Kajems un Dmitrijs Krupņikovs. Valdē ievēlēti arī divi jauni locekļi – Davids Lipkins un Renāts Lokomets.
Rīgas Ebreju kopienas izpilddirektore ir Gita Umanovska.