2022. gada 10. februārī Saeima galīgajā trešajā lasījumā pieņēma likumu “Par labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai”. 

Likuma mērķis ir atjaunot taisnīgumu un sniegt atbalstu Latvijas ebreju kopienai, lai likvidētu vēsturiskās netaisnības sekas, kas Latvijā radušās nacistiskā totalitārā režīma īstenotā Holokausta dēļ un padomju komunistiskā totalitārā režīma darbības rezultātā.

Likums paredz desmit gadu laikā, sākot ar 2023. gadu, izmaksāt ebreju kopienai 40 miljonu eiro kā atlīdzinājumu par padomju okupācijas laikā nacionalizētajiem īpašumiem. Līdzekļi tiks izmaksāti Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fondam, un tie ir paredzēti Latvijas ebreju kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un atjaunošanai, ebreju organizāciju atbalstam, ar reliģiju, kultūru, izglītību, zinātni, veselības aprūpi, vēsturi, sportu, labdarību saistītu pasākumu un projektu īstenošanai, Latvijas sabiedrības saliedētības, vienotības un pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšanai.

Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome ar pateicību pauž gandarījumu un atzinīgi vērtē šo vēsturisko lēmumu, kas mūsu valsti un sabiedrību pietuvina taisnīguma atjaunošanai, un ar kuru jautājums par pirmskara ebreju kopienas īpašumu restitūciju tiks slēgts.

Pirms šī likuma pieņemšanas notika apjomīgs un rūpīgs darbs, kuru gandrīz divdesmit gadu garumā veica Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome ciešā sadarbībā ar vēsturniekiem, juristiem, politiskajām partijām, likumdevējiem un Latvijas valdību, starptautiskajām organizācijām.

Šajā laikā mūsu kopiena ar draugu atbalstu piedalījās plašā sabiedriskajā diskusijā, veica lielu izglītojošu darbu par vēstures un juridiskiem jautājumiem, izprotot tā nozīmi Latvijai. Atvērtība dažādu restitūcijas aspektu apspriešanai, takts un sapratne radīja svarīgus priekšnoteikumus atklātai sarunai. Priecājamies, ka mūsu nostāja ir guvusi izpratni plašās sabiedriskās un politiskās aprindās.

Bez šādām diskusijām, bez savstarpējas cieņas, bez gatavības uzklausīt un sadzirdēt visu ieinteresēto pušu viedokļus – diez vai būtu iespējams pašreizējais Saeimas lēmums, vismaz pārskatāmā vēsturiskā perspektīvā.

Esam pateicīgi deputātiem un parlamenta partijām, kas atbalstīja likumprojektu visos trīs lasījumos.

Esam pārliecināti, ka likuma “Par labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai” īstenošana praksē ne tikai palīdzēs ebreju kopienas attīstībai un nostiprināšanai, bet arī veicinās jaunu Latvijas pilsoņu paaudžu cienīgu audzināšanu un izglītību, neatkarīgi no viņu etniskās izcelsmes.

Ar likuma pieņemšanu Latvija kļūs vēl vienotāka, stiprāka, drošāka, savos spēkos pārliecinātāka, apliecinās mūsu valsts prasmi atbildīgi pieņemt sarežģītus lēmumus ar skatu nākotnē. Tas nostiprinās mūsu valsts pozīcijas vadošo Eiropas un pasaules civilizēto valstu vidū un pavērs tai jaunas attīstības un labklājības iespējas.

Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes priekšsēdētājs Arkādijs Suharenko

10.02.2022