Sociālais centrs “Hesed” ir pateicīgs par savlaicīgo un ļoti nepieciešamo atbalstu jaunā mācību gada sākumā ?
Mūsu klientu vidū ir daudz ģimeņu ar skolas vecuma bērniem. Gatavošanās jaunajam mācību gadam ir svarīgs un sarežģīts process, kas prasa ne tikai fiziskas un morālas pūles, bet arī lielus finansiālus izdevumus. Pateicoties jūsu atbalstam, mēs varam palīdzēt vairāk nekā 20 skolēniem! 
Lai gan mūsu ziedotājs vēlas palikt anonīms, viņa ieguldījums nepaliks nepamanīts!
Mēs esam pateicīgi par jebkuru palīdzību, ko varam saņemt. Pat ja jums šķiet, ka jūsu ieguldījums ir neliels, ziniet, ka tas ir svarīgs un var izmainīt citu cilvēku dzīvi! Neviens ziedojums nav pārāk mazs. Kopā mēs varam paveikt vairāk ❤️