Svētdien Rīgas Ebreju kopienas biedri, JCC Riga un Museum “Jews in Latvia” piedalījās ebreju kapsētas talkā Smerli.lv. 19 cilvēki 3 stundas strādāja “melnu muti” divos lielos pamestos zemes gabalos. Liels paldies par jūsu atsaucību un darbu!

Pateicamies arī Iljam Ļenskim par ļoti interesanto kapsētu stāstījumu un Leonīdam Kelimam par lielisko darba organizāciju.

Neraugoties uz skaistajiem laikapstākļiem, cilvēki ieradās, lai paveiktu ļoti svarīgu un vajadzīgu darbu. Uz tikšanos turpmākajās svētdienu talkās!

24.05.2022.