Godājamie Latvijas Ebreju kopienas locekļi!

Sirsnīgi sveicu jūs Roš Hašana svētkos!
Lai 5778. gads ir dāsns un pārticības pilns un sniedz cerību piepildījumu – mieru, savstarpēju cieņu un iecietību pasaules cilvēku starpā!
Shanah Tovah u’metuka!

Patiesā cieņā
Raimonds Vējonis

Rīgā 2017. gada 20. septembrī