2016.g. 13.septembrī plkst. 18:00 muzejs “Ebreji Latvijā” (Skolas iela 6, Rīga) aicina visus, kas vēlas apmeklēt zinātniskā krājuma “Zaudēta kaimiņbūšana: ebreji Latgales iedzīvotāju kultūras atmiņā” (II daļa), kas tika publicēts 2016.gadā, prezentāciju.
Šis krājums ir Maskavas jūdaikas centra “Sefer” un muzeja “Ebreji Latvijā” ievērojamā projekta, kas pēta piemiņu par ebrejiem, ebreju vēsturi, kultūru, etnogrāfiju un epigrāfiku, kā arī stereotipus, kas saistīti ar Austrumeiropas ebrejiem pētījuma, turpinājums.
Krājuma “Zaudēta kaimiņbūšana” otrā daļa ietver nodaļas, kas ir veltītas ebreju folklorai un etnogrāfijai, stāstus par ebrejiem Latgalē, vēstures esejas un Ludzas ebreju kapu pētījumus. Rakstu autori ir pētnieki no Latvijas, Krievijas un ASV.

Grāmatu prezentēs muzeja “Ebreji Latvijā” direktors un redkolēģijas loceklis Iļja Ļenskis. Par projektu stāstīs izdevuma galvenais redaktors, centra “Sefer” zinātniskais darbinieks Svetlana Amosova (Maskava).

Латгалия%202