+371 67289549
Skolas iela 6, Riga, LV-1010

Ziedojumi

Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome, biedrība
Reģ. Nr. 40008075906
Skolas 6, Rīga, LV-1010
Rietumu Banka
Kods: RTMBLV2Х
Konts: LV32RTMB0000600804024

 

Maksājuma mērķis: ziedojums.
Kā ziedojuma mērķi var norādīt arī kādu konkrētu organizāciju, programmu vai projektu.